top of page
forside 11.png

Nedbringelse af ventetiden i kommunal genoptræning

Arbejdsgangsanalyse- og design i forbindelse med nedbringelse af ventetiden for opstartstider til kommunal genoptræning efter sundhedsloven §140

Kunde: Brøndby Kommune, Brøndby, Danmark

Udfordringen

Træningscenter Brøndby ønskede at reducere ventetiden i forbindelse med kommunal genoptræning. De ønskede en løsningen der skulle være holdbar og ikke blot løses ved pukkelafvikling ved fx at ansætte flere hænder.

Resultatet

Symmetric udførte et skræddersyet arbejdsgangs-analyse og design forløb.

· Ensartede arbejdsgange.

· Bedre arbejdsmiljø.

· Fokus på kontinuerlige forbedringer.

 

· Gennemsnitlige ventetid for opstartstider fra 15 dage til 4 dage.

· 0 sager med overskredne ventetider ved projektafslutning.

· 72 % af alle genoptræningsplaner startet inden for 10 dage.

· Medianventetiden reduceret fra 10 dage til 4 dage.

Resultatet

Tak til Symmetric for super godt samarbejde og brugbart produkt.” 

—  Ledelsen, Brøndby kommune

Brøndby Kommune og Træningscenter Brøndby fik tildelt midler til at køre et projekt. I den forbindelse blev Symmetric kontaktet. Brøndby valgte Symmetric på baggrund af vores erfaringer, kompetencer og viden inden for optimering af arbejdsgange med et fokus på sikring af effektiv udnyttelse af ressourcer og kompetencer.

Analysen udmøntede sig i et bibliotek over arbejdsgange, opmærksomhedspunkter, løsningsdesign samt et beslutningsoplæg til design af nye arbejdsgange. Design aktiviteterne var i tæt samarbejde med medarbejdere og borgere, hvorved der blev skabt involvering og ejerskab i forhold til at implementere de nye arbejdsgange.

Opsart

Arbejdsgangs- analyse

Design

Implementering

Evaluering- og opfølgning

Opgaven gik ud på at foretage en udførlige arbejdsgangsanalyse med tilknyttede design aktiviteter. Formålet var, først at få et overblik over arbejdsgange og realiserbare potentialer i forbindelse med nedbringelse af ventetiden for genoptræning. Dette blev foretaget ved at foretage observationsstuder og analyserer terapeuternes arbejdsgange fra start til slut i forbindelse med genoptræningsforløb. Dvs. fra modtagelse af genoptræningsplan til indkaldelse til opstart, booking af fremtidige tider, dokumentation og registreringer.

 

Analysen udmøntede sig i et bibliotek over arbejdsgange, opmærksomhedspunkter.

Aftale

Tidsplan Ressourcer

Katalog over arbejdsgange

Opmærksom-hedspunkter

Fremtidige

arbejdsgange

Implementeringsplan

Undervisning

Evaluering

Rapport

Opdaterede

arbejdsgange

Brøndby Kommune og Træningscenter Brøndby fik tildelt midler til at køre et projekt. I den forbindelse blev Symmetric kontaktet. Brøndby valgte Symmetric på baggrund af vores erfaringer, kompetencer og viden inden for optimering af arbejdsgange med et fokus på sikring af effektiv udnyttelse af ressourcer og kompetencer.

Analysen udmøntede sig i et bibliotek over arbejdsgange, opmærksomhedspunkter, løsningsdesign samt et beslutningsoplæg til design af nye arbejdsgange. Design aktiviteterne var i tæt samarbejde med medarbejdere og borgere, hvorved der blev skabt involvering og ejerskab i forhold til at implementere de nye arbejdsgange.

Projektet blev afsluttet med en rapport med beskrivelse af de ny-designede arbejdsgange, evaluering af disse og anbefalinger til videre arbejde med implementering og med at holde fokus på kontinuerlige forbedringer og ikke mindst nedbringe ventetiden yderligere.

forside 11.png
Forside 2.png

Optimering

Arbejdsgange

Implementering

2017

2018

Design

Kommune

bottom of page